Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NUTS 2024
Ieviešanas mērķis

Sadalīt valsts teritoriju vienībās, kas atbilst Eiropas Savienības kritērijiem (iedzīvotāju skaits), lai nodrošinātu salīdzināmu reģionālo statistiku starp Eiropas valstīm.

Klasificēšanas objekts

Statistiskās vienības (dažādu līmeņu reģioni) Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lietošanas joma
  • reģionālā statistika;
  • makroekonomiskā statistika;
  • ES strukturālie fondi.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 5. panta 4. punktu ne biežāk kā ik pēc trim gadiem.
Klasifikācijas versija NUTS 2024 ir spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Vienību skaits Eiropas Savienības teritorijā no 2024. gada 1. janvāra:
1. līmenis –   92 reģioni
2. līmenis –   244 reģioni
3. līmenis – 1165 reģioni

Hierarhijas apraksts
Katru dalībvalsti iedala NUTS 1. līmeņa teritoriālajās vienībās, no kurām katru, savukārt, iedala NUTS 2. līmeņa teritoriālajās vienībās, tās, savukārt, iedalot NUTS 3. līmeņa teritoriālajās vienībās.

Papildinformācija
Papildinformācija NUTS tīmekļa vietnē un Centrālās statistikas  pārvaldes tīmekļa vietnē statistiskajiem reģioniem veltītajā sadaļā

Kristens Bērziņš

eksperts
Kristens.Berzins [at] csp.gov.lv