Atbildīgā iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
SFK
Ieviešanas mērķis
  • ieviest vienotu terminoloģiju veselības funkcionālo stāvokļu aprakstīšanai, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes speciālistiem, dažādu nozaru speciālistiem un invalīdiem; 
  • nodrošināt vienotu cilvēka funkcionālo stāvokļu kodēšanas shēmu.
Klasificēšanas objekts

Cilvēka funkcionālā stāvokļa, aktivitāšu un darbības ierobežošanas problēmas.

Lietošanas joma
  • veselības aprūpes institūciju, veselības un darbspēju ekspertīzes dienestu, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas dienestu darbība;
  • veselības aprūpes statistikas apkopošana.
Izstrādātājs

Pasaules Veselības organizācija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2024.gadā plānots uzsākt klasifikācijas pārskatīšanu un aktualizēšanu.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
5

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   4 komponentes
2. līmenis –  30 nodaļas
3. līmenis – 362 pirmā līmeņa kodi
4. līmenis – 926 otrā līmeņa kodi
5. līmenis – 136 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts
SFK kodi lietojami kopā ar vienu vai vairākiem apzīmētājiem, kas norāda, piemēram, veselības līmeni vai problēmas smagumu. Apzīmētāji tiek kodēti ar vienu, diviem vai vairāk cipariem aiz punkta, pie tam koda garums var sasniegt 11 zīmes.

Jānis Misiņš

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs
Janis.Misins [at] spkc.gov.lv