Atbildīgā iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
SSK-10
Ieviešanas mērķis

Starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Klasificēšanas objekts

Slimības un veselības problēmas.

Lietošanas joma
  • statistisko datu apkopošana un analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;
  • medicīnisko dokumentu lietvedība.
Izstrādātājs

Pasaules Veselības organizācija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2022. gadā ir uzsākta pāreja no SSK-10 uz SSK-11. Plānots pāreju veikt līdz 2026. gadam, lai SSK-11 Latvijā varētu sākt pilnvērtīgi lietot, sākot no 2027.gada 1.janvāri.
2023.gadā veikta atvasinātās klasifikācijas SSK-O-2 pāreja uz SSK-O-3.2.

2024.gadā (vai pēc tās apstiprināšanas Pasaules Veselības Asamblejā)  plānota pāreja uz SSK-O-4.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –       22 nodaļas
2. līmenis –   2056 pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem
3. līmenis – 10192 pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem

Jānis Misiņš

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs
Janis.Misins [at] spkc.gov.lv