Atbildīgā iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
SSK-10
Ieviešanas mērķis

Starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Klasificēšanas objekts

Slimības un veselības problēmas.

Lietošanas joma
  • statistisko datu apkopošana un analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;
  • medicīnisko dokumentu lietvedība.
Izstrādātājs

Pasaules Veselības organizācija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiks plānota sakarā ar pāreju no SSK-10 uz SSK-11 (2022. gada versija).

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –       22 nodaļas
2. līmenis –   2056 pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem
3. līmenis – 10192 pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem

Jānis Misiņš

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs
Janis.Misins [at] spkc.gov.lv