Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, martā saņemti 90 % uzņēmumu statistikas pārskatu, kas atbilst pagājušā gada martā iesniegto atbilžu rādītājam un kvalitātes prasībām. Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pateicas uzņēmumiem un iedzīvotājiem par atbalstu un izpratni ārkārtas situācijā, sniedzot savlaicīgus un kvalitatīvu datus. Saņemtā informācija ļaus novērtēt krīzes ietekmi uz ekonomiku.

“Uzņēmumu un iedzīvotāju iesniegtā informācija nodrošinās aktuālos datus par ekonomisko situāciju valstī un ļaus operatīvi aprēķināt un novērtēt krīzes ietekmi uz ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī, kas savukārt palīdzēs pieņemt objektīvus, uz faktiem balstītus, lēmumus,” norāda CSP priekšniece Aija Žīgure.

Izprotot sarežģīto situāciju valstī, CSP aicina uzņēmumus sazināties ar atbildīgo statistiķi, lai vienotos par veidlapu iesniegšanas termiņu pagarinājumiem u.c. jautājumiem saistībā ar pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu. Atsevišķiem statistikas gada pārskatiem nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts veidlapu iesniegšanas termiņš, par to atsevišķi informējot uzņēmumus.”

CSP aicina uzņēmumus iesniegt datus CSP vietnē e.csb.gov.lv, kā arī zvanīt uz Klientu atbalsta daļas bezmaksas informatīvo tālruni 80000098 vai konsultanta statistiķa tālruni.

Arī iedzīvotājus CSP aicina turpināt piedalīties iedzīvotāju aptaujās, atbildot vai nu vietnē e.csb.gov.lv, vai pa bezmaksas tālruni 80008811. Tāpat CSP joprojām turpina iedzīvotājus aptaujāt, zvanot pa telefonu. Īpaši svarīga būs iedzīvotāju atsaucība, piedaloties darbaspēka apsekojumā, kas palīdzēs novērtēt aktuālo nodarbinātības un bezdarba līmeni. Turpinās iedzīvotāju aptaujāšana tiešsaistē vai pa telefonu arī par ienākumiem un dzīves apstākļiem un interneta lietošanu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 6736698927880666