Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.

Procesa apraksts

  1. Noskaidrot oficiālās statistikas veidlapas un respondenta iesniedzamās veidlapas
    Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Aptaujas un apsekojumi / Veidlapu katalogs” ir pieejamas oficiālās statistikas veidlapas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu oficiālo statistiku.
    Juridiskās personas var noskaidrot informāciju par to kādas veidlapas jāiesniedz, par kādiem periodiem un iesniegšanas termiņiem sadaļā "Aptaujas un apsekojumi\Uzņēmumu apsekojumi" - e.csp.gov.lv/veidlapas.

  2. Aizpildīt un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas
    Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā.

Saņemt pakalpojumu