Kontakti

Darbinieki

Dāvis Kļaviņš

daļas vadītājs
Davis.Klavins [at] csp.gov.lv

Artūrs Luņevs

ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmētājs
Atrurs.Lunevs [at] csp.gov.lv

Jānis Muižnieks

tīmekļa risinājumu programmētājs
Janis.Muiznieks [at] csp.gov.lv
 1. koordinēt un vadīt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanu Pārvaldē:
  1. sniegt atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām ģeotelpiskās statistikas sagatavošanā;
  2. ieteikt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanas metodes, sniegt konsultācijas un atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām ģeotelpiskās statistiskas sagatavošanas un vizualizēšanas jautājumos;
 2. Realizēt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanas un publicēšanas projektus:
  1. sagatavot tematiskās kartes;
  2. veikt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanu un publicēšanu Pārvaldes mājas lapā un Latvijas Atvērto datu portālā, kā arī publikācijās, kompetences ietvaros iesaistot pārējās Pārvaldes struktūrvienības, kuras atbildīgas par attiecīgās nozares statistiku;
  3. koordinēt ģeotelpisko datu transformāciju, lai nodrošinātu to publicēšanu atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām, t.sk. Ģeotelpisko datu savietotāja metadatu katalogā.
 3. Sniegt atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām administratīvo datu, lielo datu u.c. datu apstrādē:
  1. pēc Pārvaldes struktūrvienību pieprasījuma sniegt atbalstu datu ģeokodēšanā, izmantojot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus;
  2. veikt Valsts zemes dienesta, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras un citu ģeotelpisko datu kopu sagatavošanu un uzturēšanu izmantošanai Pārvaldes struktūrvienību datu apstrādes procesos;
  3. pēc Pārvaldes struktūrvienību pieprasījuma piesaistīt datiem, kas satur objektu koordinātas, ģeotelpisko vienību identifikatorus (piemēram, režģa šūnu ID).
 4. Veidot statistikas pievienoto vērtību demonstrējošus un analīzi atbalstošus vizualizācijas rīkus un tos dokumentēt.
 5. Veikt pirmkoda koplietošanu Pārvaldes versiju kontroles serverī, atsevišķiem rīkiem daloties ar pirmkodu publiski.
 6. Sniegt atbalstu automātiski saturu atjaunošu statistikas vizualizāciju izveidei Pārvaldes mājas lapā.
 7. Sniegt konsultācijas pārējām Pārvaldes struktūrvienībām tīmekļa risinājumu izveidē.