Mēnešalga:
1258 līdz 1480 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Makroekonomiskās statistikas departamenta 
Ceturkšņa nacionālo kontu daļas
eksperts/-e

(ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Ceturkšņa periodiskuma iekšzemes kopprodukta (IKP) ražošanas aspekta rādītāju aprēķinu veikšana.
 • Metodoloģijas izpēte un attīstība.
 • Datu apstrāde un iegūto rezultātu analīze.
 • Līdzdalība statistisko publikāciju sagatavošanā.
 • Aprēķinos izmantoto datu avotu un metožu detalizētu aprakstu sagatavošana un regulāra aktualizēšana.

Mūsu prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai līdzīgā jomā.
 • Vēlama pieredze statistikas darbā un ekonomisko rādītāju apkopošanā un analīzē.
 • Labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Excel, Word, Power point).
 • Pieredze darbā ar statistisko aprēķinu, analīzes un vizualizācijas programmu R (R-studio) tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Labas analītiskās prasmes.
 • Angļu valodas zināšanas B līmenī.
 • Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • Zināšanas ekonometrijā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēs piedāvājam

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 1258.00 līdz EUR 1480.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 12. jūnijam. Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz