Mēnešalga:
1440 līdz 1600 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Sociālās statistikas departaments,

Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākais eksperts/-e

(ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Vadīt Latvijas un starptautiskus projektus sociālās statistikas jomā, izstrādājot projekta mērķim atbilstošu saturu un nodrošinot projekta plānošanu un realizāciju.
 • Analizēt jaunu un esošo datu pielietojumu, izvērtēt datu kvalitāti.
 • Nodrošināt iedzīvotāju skaita, dabiskās kustības, migrācijas u.c. demogrāfijas rādītāju sagatavošanu.
 • Sekot starptautiskās metodoloģijas attīstībai un ieviest demogrāfijas statistikā.
 • Atbilstoši savas jomas statistikas vajadzību nodrošināšanai piedalīties nacionālo, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktu projektu izstrādē statistikas jomā, sagatavojot priekšlikumus to pilnveidošanai un aizstāvot tos Eiropas Savienības statistikas biroja (EUROSTAT) darba grupās.
 • Sadarboties ar administratīvo datu turētājiem, sagatavot sadarbības līgumu pamatojumu, nodrošināt datu ieguvi un tālāku apstrādi.

Mūsu prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Nozarei atbilstoša akadēmiskā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • Vismaz viena gada pieredze ar projektu vadību saistītā jomā.
 • Vismaz 2 gadu darba pieredze datu apstrādē un analīzē.
 • Zināšanas par tiesību aktu izstrādi valsts pārvaldē un Eiropas Savienības līmenī.
 • Zināšanas datu ieguves, apstrādes un analīzes metožu pielietošanā, datu kvalitātes novērtēšanā.
 • Labas zināšanas datorprogrammās (Word, Excel, Power point, Internet pārlūkprogrammas).
 • Vēlamas prasmes darbā ar vismaz vienu no statistisko datu apstrādes programmām (SPSS, SAS, R, Stata).
 • Angļu valodas zināšanas B līmenī.
 • Ļoti labas sadarbības, komunikācijas, prezentēšanas un argumentācijas prasmes. Prasme plānot un organizēt savu darbu, precizitāte.

Mēs piedāvājam

 • Profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm.
 • Izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

No EUR 1440 līdz EUR 1600 (atkarībā no kvalifikācijas un kompetences).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule.
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 23. maijs.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.Pretendentiem jāpiesakās līdz