Kontaktinformācija:
Guna Piliņa
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
juriskonsulte
Tālr.: 67366773
E-pasts: Guna.Pilina@csp.gov.lv

Kontaktinformācija:
Ance Svārupa
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366988
Ance.Svarupa@csp.gov.lv

Kontaktinformācija
Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente ,
tālr. 67366962,
e-pasts: Nadezda.Orlova@csp.gov.lv

 

Kontaktinformācija:
Ieva Začeste
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
67366897
Ieva.Zaceste@csb.gov.lv 

Kontaktinformācija:
Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas
Analītikas dienesta
ekonomists
67013164
Janis.Uspelis@em.gov.lv 

 

Kontaktinformācija:
Guna Piliņa
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
juriskonsulte
67366773
Guna.Pilina@csb.gov.lv

 

 Kontaktinformācija:
Ance Svārupa
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366988
Ance.Svarupa@csb.gov.lv

Kontaktinformācija:
Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas
Analītikas dienesta ekonomists
67013164
Janis.Uspelis@em.gov.lv

Kontaktinformācija:
Evija Vinciuna
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītāja
67366634
Evija.Vinciuna@csb.gov.lv