Attēls ar tekstu:"Nav datu, nav rīcības"

Iesniegt datus

Nav datu, nav rīcības!

Aptauja par personisko drošību un saskarsmi ar nevēlamu rīcību darbavietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā notiek pirmo reizi Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ja esat saņēmis Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) uzaicinājumu piedalīties, Jūs tikāt izvēlēts šai aptaujai ar nejaušas gadījuma izlases metodi, un CSP aicina Jūs atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Piedaloties šajā aptaujā, Jūs palīdzēsiet noskaidrot vardarbības patieso izplatību Latvijā. Šīs aptaujas dati ir būtisks rīks, kas palīdzēs radīt izpratni par vardarbības veidiem un izstrādāt atbalsta mehānismus vardarbības mazināšanai Latvijā.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Atbildes internetā vai telefonintervijas

Aptaujas anketu var aizpildīt interneta vietnē e.csb.gov.lv laika periodā no 2021. gada 16. augusta līdz 29. augustam.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā laika periodā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa tālruni.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.