Attēls

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Tiks aptaujāta viena persona, kura ir deklarēta vēstulē norādītajā adresē un ir vismaz 15 gadus veca.

Jums tiks uzdoti jautājumi par mājokli, izmantotajām elektroierīcēm un transportlīdzekļiem, kā arī energoresursu, apkures un karstā ūdens patēriņu. Lai varētu sekmīgi atbildēt uz anketas jautājumiem un samazinātu anketas aizpildīšanas laiku, CSP aicina iepriekš sagatavot 2020. gada komunālo pakalpojumu rēķinus un energoresursu (elektroenerģija, dabasgāze, degviela, malka u.c.) iegādi apliecinošus dokumentus.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis uzaicinājumu aizpildīt e-anketu, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv līdz 30. aprīlim.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu, lūdzam vienu personu, kura ir deklarējusies uz aploksnes norādītajā adresē, un ir vismaz 15 gadus veca.

E-anketu varēs aizpildīt vienā vai vairākās autorizācijas reizēs, un to būs iespējams aizpildīt latviešu vai krievu valodā.

E-anketas aizpildīšanas pamācība (PDF)

Telefonintervijas

Ja Jums nav iespējas aizpildīt anketu internetā vai vieglāk ir sniegt atbildes telefonintervijā, lūdzu, sazinieties ar mums:

Ja nebūsiet paspējuši atbildēt uz aptaujas jautājumiem internetā vai mūs sazvanīt, tad ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Pārbaudīt intervētāja identitāti var, spiežot uz saites vai piezvanot pa iepriekš minēto bezmaksas tālruni.