Grantu finansējums Eiropas statistikas sistēmā tiek piešķirts konkursu kārtībā statistikas datu ieguves, apstrādes un izplatīšanas metožu pilnveidošanai un modernizācijai, statistikas datu kvalitātes celšanai un to harmonizācijai statistikas sistēmas ietvaros. Pārskatos apkopota informācija par CSP aktivitātēm grantu shēmas projektos.