Attēls: Nodarbināto plūsmu diagramma no dzīvesvietas līdz darba vietai