Tautas skaitīšana
Karikatūra par tautas skaitīšanu

2021. gads ir tautas skaitīšanas gads, kas no iepriekšējiem tautas skaitīšanas gadiem atšķirsies ar to, ka Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) intervētāji nedosies klātienē aptaujāt iedzīvotājus un tiem nebūs jāaizpilda arī elektroniskās anketas.

Tautas skaitīšanā uzskaita visus konkrētās valsts iedzīvotājus, mājokļus un vāc informāciju par tos raksturojošiem rādītājiem. 2021. gadā Latvijā tā notiks vienpadsmito reizi kopš 1920. gada, kad tika organizēta pirmā tautas skaitīšana neatkarīgajā Latvijas Republikā un trešā pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas.

Šogad visu nepieciešamo informāciju CSP iegūs no administratīvo datu reģistriem, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un citām valsts informācijas sistēmām, kurās ir pieejama informācija gan par valsts iedzīvotājiem, gan arī par viņu mājokļiem. Sekmīgai reģistros balstītas tautas skaitīšanas norisei ļoti būtiska ir sadarbība ar citām iestādēm. Šobrīd tautas skaitīšanas datubāzē iekļauti dati no vairāk nekā 40 dažādiem reģistriem.

Karikatūra par tautas skaitīšanu

2020. gadā, kad Covid-19 pandēmijas dēļ pilnībā tika apstādināts klātienes intervētāju darbs, pierādījās, ka lēmums tautas un mājokļu skaitīšanu organizēt, izmantojot tikai administratīvos datus, ir bijis pareizs. Šobrīd līdzīgu risinājumu meklē arī valstis, kas bija plānojušas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanu veikt tradicionālā veidā. Latvijai ir bijis laiks sagatavoties, izstrādāt metodoloģiju rādītāju sagatavošanai, strādāt pie administratīvo datu kvalitātes uzlabošanas.

Administratīvo datu izmantošana ļaus krietni ātrāk publicēt datus – demogrāfijas, ģimenes, mājsaimniecību un mājokļu dati tiks publicēti pakāpeniski jau līdz 2021. gada nogalei, bet iedzīvotāju izglītības un ekonomiskās aktivitātes dati – 2022. gada 2. ceturksnī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sigita Šulca
Sociālās statistikas departaments
E-pasts:
Sigita.Sulca@csb.gov.lv
Tālr.: 67366806