Vidū CSP priekšnieks Raimonds Lapiņš

27. jūnijā CSP priekšnieks Raimonds Lapiņš tikās ar Balvu novada domes amatpersonām, lai pārrunātu novadam aktuālās statistikas vajadzības un informētu par jaunajiem CSP datu projektiem.

Foto: vidū: CSP priekšnieks Raimonds Lapiņš, pa kreisi: Kaspars Misāns, CSP vadošais eksperts; pa labi: intervētāja Anita Zaremba