24. novembrī Ministru kabinetā pieņemti noteikumi, ar kuriem apstiprina oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam. Tajā apkopota informācija par oficiālo statistiku, ko nākamajos trīs gados nodrošinās Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un 42 valsts iestādes.

Oficiālās statistikas programmu veido trīs daļas. Pirmajā ir norādīta statistiskā informācija, kuru apkopos un publicēs CSP un citas valsts iestādes tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, lai izpildītu starptautiskajos, Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Otrajā daļā norādīta informācija par 2021. gadā publicējamiem oficiālās statistikas rādītājiem un to publicēšanas periodiskumu. Statistikas lietotājiem otrajā daļā norādītā informācija ir pieejama bez maksas oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv un statistikas iestāžu mājaslapās.

Trešajā daļā noteikts personas datu apjoms un izmantošanas veids, kurus iestādes statistikas nodrošināšanai iegūs no administratīvajiem datu avotiem.

 

Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666