Jaunumi

30. novembrī Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi, kas apstiprina oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam. Tajā apkopota informācija par oficiālo statistiku, ko nākamajos trīs gados nodrošinās Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un 40 valsts iestādes.

Oficiālās statistikas programmu veido trīs daļas. Pirmajā ir norādīta statistiskā informācija, kuru apkopos un publicēs CSP un citas valsts iestādes tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, lai izpildītu starptautiskajos, Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību aktos noteiktās prasības.

Otrajā daļā norādīta informācija par 2022. gadā publicējamiem oficiālās statistikas rādītājiem un to publicēšanas periodiskumu.

Trešajā daļā noteikts personas datu apjoms un izmantošanas veids, kurus iestādes statistikas nodrošināšanai iegūs no administratīvajiem datu avotiem.

Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Detalizētāka informācija par oficiālās statistikas programmu pieejama Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē sadaļā Darbības jomas/Oficiālā statistikas sistēma.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666