Jaunumi

29. novembrī Ministru kabinetā apstiprināja oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam. Tajā apkopota informācija par oficiālo statistiku, ko nākamajos trīs gados nodrošinās Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un 38 valsts iestādes.

Oficiālās statistikas programmu veido trīs daļas:

  1. Pirmajā ir norādīta statistiskā informācija, kuru apkopos un publicēs CSP un citas valsts iestādes tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, lai izpildītu starptautiskajos, Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību aktos noteiktās prasības.
  2. Otrajā daļā norādīta informācija par 2023. gadā publicējamiem oficiālās statistikas rādītājiem un to publicēšanas detalizāciju. Statistikas lietotājiem otrajā daļā norādītā informācija ir pieejama bez maksas oficiālās statistikas portālā un vairāku statistikas iestāžu mājaslapās.
  3. Trešajā daļā noteikts personas datu apjoms un izmantošanas veids, kurus iestādes statistikas nodrošināšanai iegūs no administratīvajiem datu avotiem.

Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Detalizētāka informācija par oficiālās statistikas programmu pieejama Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē sadaļā Darbības jomas/Oficiālā statistikas sistēma/Oficiālā statistikas programma.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666