ATVK
Ilustratīvs attēls - fragments no Google kartes

Centrālā statistikas pārvalde aicina interesentus iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”. Šie noteikumi nodrošinās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto valsts administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību klasificēšanu. Noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators ir pašvaldību un novadu teritoriālo vienību kodu saraksts, kas ir izveidots saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2020. gada 10. jūnija redakciju. Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru apstiprina Ministru kabinets, izdodot noteikumus, kuros nosaka klasifikatora izveidošanas mērķi, klasificēšanas objektus un unikālus septiņu zīmju kodus, kuri nodrošina viennozīmīgu klasificēšanas objektu identificēšanu.

Līdz 2021. gada 25. februārim sabiedrības pārstāvji ir aicināti sniegt viedokli rakstiski, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@csb.gov.lv un norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi). Ar projekta dokumentiem var iepazīties CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

 

Papildu informācija
Nadežda Orlova
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
E-pasts:
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366962