Aptauja

1. septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk iedzīvotāju aptauju par pieaugušo izglītību, kurā jautās par iegūto izglītību, nepabeigto izglītību, neformālo izglītību, kā arī par iespējām un motivāciju mācīties. Aptaujas dalībniekiem būs jāatbild par izglītošanās pieredzi pēdējo 12 mēnešu laikā gan formālās, gan neformālās* izglītības programmās, kā arī pašmācībā. Vaicās arī par vecāku izglītības līmeni.

Turklāt šajā aptaujā noskaidros dzimto un mājās lietoto valodu, t.sk. latgaliešu valodas lietošanu ikdienā, par ko pēdējie dati ir no 2011. gadā veiktās tautas skaitīšanas. Vaicās arī par iedzīvotāju svešvalodu prasmēm. Šī ir vienīgā CSP aptauja, kur tiek iegūti dati par valodu lietojumu un svešvalodu zināšanām – 2016. gadā 95 % no pieaugušo izglītībā iesaistītajiem norādīja, ka prot kādu svešvalodu.

Šī aptauja notiek reizi sešos gados visās Eiropas Savienības valstīs pēc vienotas metodoloģijas, un Latvijā tā norisināsies jau ceturto reizi. Iepriekšējā aptauja Latvijā notika 2016. gadā.

Aptauja notiks līdz 2023. gada 15. janvārim, un tajā iekļauti 10 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem, aptverot visus Latvijas reģionus. Aptauja notiks divās kārtās.

Pirmajā kārtā – no 1. septembra līdz 15. septembrim varēs atbildēt tiešsaistē

Aptaujas izlasē iekļautie iedzīvotāji saņems CSP vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties aptaujā un varēs aizpildīt e-anketu vietnē e.csp.gov.lv. Lai autorizētos, būs jāizmanto internetbanka, e-identifikācijas karte vai e-paraksts.

Konsultācijas par e-anketas aizpildīšanu būs pieejamas darba dienās no pl. 10.00 līdz 18.00 pa bezmaksas tālruni 80008811 vai e-pastu – pia@csp.gov.lv.

Otrajā kārtā – no 20. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim notiks intervijas

Ja līdz 15. septembrim e-anketa nebūs aizpildīta, no 20. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim notiks telefonintervijas, vai, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija, klātienes intervijas, CSP intervētājam ierodoties respondenta dzīvesvietā.

Intervētāja identitāti var pārbaudīt CSP tīmekļa vietnē vai pa iepriekš minēto bezmaksas tālruni. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā, un CSP garantē iesniegto atbilžu konfidencialitāti.

*kursi, apmācību grupas un semināri darba vai brīvajā laikā; darba devēja organizētas mācības darbavietā; privātstundas

 

Dalies pieredzē, kāpēc Tu turpini mācīties!

#aptauja
#mūžizglītība

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666