Attēls ar CSP priekšnieci Aiju Žīguri
Attēls ar CSP Sociālās statistikas departamenta direktori Baibu Zukulu
CSP priekšniece Aija Žīgure uzrunā partnerinstitūcijas grāmatas “Latvijas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas galvenie rezultāti” pasniegšanas svētkos 17.novembrī. CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula pateicas iestādēm par sadarbību 2021.gada tautas skaitīšanā.

17. novembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pateicībā par sadarbību 2021. gada tautas skaitīšanā sadarbības partneriem dāvināja valsts svētku priekšvakarā izdoto grāmatu “Latvijas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas galvenie rezultāti”.

Tajā tekstā, kartēs un grafikos apkopoti 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas dati par reģioniem, pilsētām, novadiem un pagastiem, Latvijas iedzīvotājus raksturojošie rādītāji, dati par mājsaimniecībām, iedzīvotāju izglītību un ekonomisko aktivitāti, mājokļiem, kā arī populārākajiem vārdiem un uzvārdiem.

“Laiku lokos tautas un mājokļu skaitīšana ir bijis atskaites punkts, lai novērtētu, cik dažādi esam, kā politiskie un ekonomiskie procesi ir ietekmējuši Latvijas iedzīvotāju skaitu. 2021. gada tautas skaitīšana bija pagrieziena punkts, pārejot no tradicionālās uz administratīvajos datos balstītu tautas skaitīšanu. Esam spēruši būtisku soli Latvijas statistikas attīstībā, kad administratīvie dati, tehnoloģijas un jaunas metodes sniedz iespēju statistiķiem iegūt precīzus, kvalitatīvus un operatīvus rādītājus,” pauž CSP priekšniece Aija Žīgure.

Grāmata tika pasniegta CSP rīkotajā domnīcā “Tautas skaitīšana laiku lokos", kopīgi atskatoties uz tautas skaitīšanas vēsturisko attīstību Latvijā un apmainoties viedokļiem par paveikto un nākotnes izaicinājumiem.

Ikvienam interesentam grāmatas digitālā versija pieejama oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv . To var arī saņemt kā grāmatu Centrālajā statistikas pārvaldē Lāčplēša ielā 1.

2021. gadā tautas skaitīšana no iepriekšējām atšķīrās ar to, ka CSP intervētāji nedevās pie iedzīvotājiem un tiem arī nebija jāaizpilda elektroniskās anketas. Visus nepieciešamos datus ieguva no administratīvo datu avotiem, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmuma dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts zemes dienesta, pašvaldību komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un citām valsts informācijas sistēmām, kurās ir pieejama informācija gan par valsts iedzīvotājiem, gan arī par viņu mājokļiem.

Papildu informācija par 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanu.
Tautas skaitīšanas rādītāji un oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666; 67366621