Attēls ar publicēto skriptu fragmentu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir publicējusi skriptu kopumu atvērto datu izgūšanai no dažādiem valsts reģistriem.


Datu atvēršana mašīnlasāmā veidā veicina to izmantošanu. Var dalīties ne tikai ar datiem, bet arī ar metodēm to apstrādē,” informē CSP Izplatīšanas risinājumu daļas vadītājs Dāvis Kļaviņš.


Datu apstrāde CSP nav iedomājama bez Latvijas atvērto datu portālā un citos resursos pieejamo atvērto datu izmantošanas. Datus CSP caur atvērto datu risinājumiem izgūst no dažādām sistēmām, piemēram, Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra, Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas un Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmas, kā arī Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistra.

Datu izgūšanai un procesu automatizācijai CSP ir izveidojusi skriptu kopumu, kas ir publiski pieejams https://github.com/CSBLatvia/postgresql-open-data-lv. Tāpat kā CSP publicēto statistiku šos skriptus var izmantot jebkurš interesents gan no publiskā, gan privātā sektora.

Skripti veic Latvijas iestāžu publicēto atvērto datu lejupielādi, apstrādi un importēšanu PostgreSQL datubāzē, izveidojot un uzkrājot izmaiņu vēsturi. Tie ir veidoti izpildīšanai Linux operētājsistēmās, izmantojot atvērtā koda programmatūru, taču ar nelielām izmaiņām tos iespējams lietot arī citās operētājsistēmās, tai skaitā Windows.

Valsts zemes dienests 17. maijā rīkos starptautisku konferenci “Kadastra dati labākai valsts rītdienai” , kurā viena no tēmām ir arī atvērto tehnoloģiju lietošana kadastra datu apstrādē.

Papildu informācija:
Izplatīšanas risinājumu daļa
Dāvis Kļaviņš
E-pasts: davis.klavins@csp.gov.lv
Tālr.: +371 67366874