Aptauja
Ilustratīvs attēls aptaujai

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina aptauju, lai noskaidrotu respondentu viedokli par saziņas un komunikācijas pasākumu efektivitāti 2022. gada iedzīvotāju aptaujā “Darbaspēka apsekojums”.

Kopš 2019. gada, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tiek īstenoti komunikācijas pasākumi, lai motivētu iedzīvotājus piedalīties CSP aptaujā, kurā tiek iegūti nozīmīgi dati par tendencēm darba tirgū. Covid-19 pandēmija būtiski ietekmējusi arī datu iegūšanu no respondentiem, jo uz diviem gadiem tika pārtrauktas intervijas klātienē. Lai nodrošinātu datu kvalitātes prasībām nepieciešamo atbildētību CSP aptaujās, tika veikti vairāki pasākumi – sadarbībā ar administratīvo datu īpašniekiem iegūti tālruņu numuri saziņai ar respondentiem, izstrādāti informatīvi materiāli komunikācijai radio, TV, laikrakstos un sociālajos tīklos, kā arī nodrošināta saziņa ar respondentiem, izmantojot SMS, e-adresi un e-pastu, vēstules un atgādinājuma kartītes, aicinot atbildēt uz aptaujas jautājumiem.

Pateicoties šiem pasākumiem, ir izdevies nodrošināt datu iegūšanu un apkopošanu visās CSP iedzīvotāju aptaujās. CSP pateicas visiem aptauju dalībniekiem. Lai izvērtētu turpmāko komunikācijas pasākumu efektivitāti un novērtētu ērtākos saziņas veidus ar respondentiem, līdz augusta beigām tiks noskaidrots respondentu viedoklis.

Aptauju var aizpildīt tiešsaistē. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti CSP aktivitāšu plānošanai. Aptaujas aizpildīšana respondentam aizņems ne vairāk kā 5 minūtes.

Plašāka informācija par šobrīd aktuālajām iedzīvotāju aptaujām pieejama CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Aptaujas un apsekojumi

 

Mediju jautājumi:
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666