Aptauja EU-SILC
SILC_komikss_1

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) līdz jūnija beigām turpinās aptaujāt iedzīvotājus par ienākumiem un dzīves apstākļiem. Aptaujās ap 8 tūkstošiem no visiem 825 tūkstošiem Latvijas mājsaimniecību, kuras atlasītas ar nejaušas gadījuma izlases metodi. CSP pateicas iedzīvotājiem, kuri jau piedalījās aptaujā aizpildīja anketu internetā. Šo iespēju izmantoja 9 % respondentu.

CSP intervētājs ar respondentiem sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē. Klātienes intervijas 2022. gadā notiks tikai tad, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija. Pirms tam aptaujā iekļautās personas saņems CSP vēstuli, kurā norādīts plānotais intervijas laiks un intervētāja kontaktinformācija. Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju.

Jebkuru jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar CSP konsultantu pa bezmaksas tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 vai rakstīt uz e-pastu silc@csb.gov.lv.

Respondentiem jautās par mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības rādītājiem.

Šogad aptaujā īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju veselībai, labsajūtai un līdzdalībai sociālajā un kultūras dzīvē.

Šogad ir īpaši svarīgi piedalīties aptaujā, jo anketas jautājumi par 2021. gadu palīdzēs novērtēt Covid-2019 vīrusa izraisītās situācijas patieso ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību. Aptaujā iegūtos datus plaši izmanto valsts un pašvaldības, pieņemot iedzīvotāju ikdienu ietekmējošus lēmumus. Katra aptaujas dalībnieka atsaucība ir svarīga, lai dati pareizi un objektīvi atspoguļotu to, kā dzīvo mūsu valsts iedzīvotāji.

CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Nozīmīgākie 2021. gada iedzīvotāju ienākumu un dzīves apstākļu aptaujas rezultāti

  • 2020. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, salīdzinot ar 2019. gadu, pieauga par 8,1 %, sasniedzot 630 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Iedzīvotāju ienākumi pieauga straujāk nekā 2019. gadā, kad bija 6,8 % kāpums.
  • 2020. gadā vistrūcīgākajās mājsaimniecībās (pirmajā kvintiļu grupā) ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija 214 eiro mēnesī, turpretim visturīgākajās mājsaimniecībās (piektajā kvintiļu grupā) – 1 408 eiro mēnesī.
  • Straujāk pieaugot turīgāko mājsaimniecību ienākumiem, palielinās arī ienākumu nevienlīdzība. 2020. gadā visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,6  reizes lielāki nekā vistrūcīgāko iedzīvotāju ienākumi, kas ir par 0,3  vairāk nekā 2019. gadā. Džini koeficients pērn bija 35,7 %, kas ir par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā.
  • 2020. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 439 tūkstoši jeb 23,4 % iedzīvotāju – par 1,8 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā.

Par aptauju

Ienākumu un dzīves apstākļu aptauja ik gadu notiek visās ES dalībvalstīs, izmantojot vienotu metodoloģiju. Tās mērķis ir nodrošināt salīdzināmu informāciju par dažādiem aspektiem, kas ietekmē mājsaimniecības un katra cilvēka labklājību.

 

Plašāka informācija par iegūtajiem datiem pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļās:

 

Mediju jautājumi:

Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

csp.gov.lv
twitter.com/CSP_Latvija
facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Viktors Veretjanovs
E-pasts: Viktors.Veretjanovs@csp.gov.lv
Tālr.: 67366609