Jaunumi

Centrālā statistikas pārvalde turpinās iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA arī jaunajā mācību gadā. Plānots, ka audiovizuālās mediju mākslas un sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta studenti studiju laikā pievērsīsies arī CSP tēla atpazīstamības veicināšanai.

“Esam ļoti gandarīti par sadarbību ar RISEBA, jo studentu radošās idejas par CSP iedzīvotāju aptauju reklāmu rosināja mūs pašus no cita skatu punkta paraudzīties uz līdzšinējo veikumu, kā arī izprast, kas ir aktuāls jauniešu auditorijai. Topošie sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālisti ir labs resurss, kuru idejas varam izmantot turpmākā darbā,” līdzšinējo sadarbību vērtē CSP Sociālās statistikas departamenta direktores vietniece Sigita Šulca.

CSP uzsāka sadarbību ar RISEBA 2020. / 2021. mācību gadā. 58 sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta studiju programmu studenti savos prakses darbos izstrādāja CSP iedzīvotāju aptauju reklāmas, kuras vērtēja arī CSP pārstāvji. Atsevišķus studentu izstrādātos radošos risinājumus CSP izmantos sociālās statistikas popularizēšanai, kā arī vairākās CSP rīkotajās iedzīvotāju aptaujās – darbaspēka apsekojumā, ceļotāju aptaujā, kā arī aptaujā par personisko drošību un saskarsmi ar nevēlamu rīcību darbavietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666