Sanāksmes dalībnieku kopbilde

25. janvārī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja sanāksmi statistikas iestādēm, kas nodrošina Eiropas oficiālo statistiku. Tajā CSP pārstāvji iepazīstināja statistikas iestāžu vadītājus ar Latvijas oficiālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām.

“Ceru, ka sanāksme stiprinās statistikas iestāžu, Centrālās statistikas pārvaldes un Statistikas padomes savstarpējo sadarbību oficiālās statistikas sistēmas ietvaros un veicinās kopīgu turpmāko statistikas atbilstības stratēģisko virzienu īstenošanu,” akcentēja CSP priekšniece Aija Žīgure.

Kodekss nosaka, kādai jābūt statistikas iestādei – profesionāli neatkarīgai; jāizmanto modernas tehnoloģijas un valstī jau pieejamie dati, lai nodrošinātu efektivitāti un pēc iespējas mazinātu respondentu slogu; jāpilnveido statistikas produkti, lai tie atbilstu lietotāju vajadzībām; jāievēro statistiskā konfidencialitāte, garantējot datu izplatīšanu tikai kopsavilkuma veidā un neizpaužot individuālu informāciju.

Uzrunu teica arī Statistikas padomes locekļi: Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis un Latvijas Statistiķu asociācijas pārstāve Biruta Sloka, iepazīstinot ar datu lietotāju skatupunktu un uzsverot datu savlaicīguma un metadatu pieejamības nozīmīgumu.

Sanāksmes laikā tika pārrunātas aktualitātes datu pasaulē un statistikas iestāžu kompetence nodrošināt Latvijas, Eiropas un starptautiskās politikas veidotājus un sabiedrību ar kvalitatīvu oficiālo statistiku, ņemot vērā, ka valsts iestādēm statistikas ražošana ir tikai viena no atbildības sfērām un nav pamatfunkcija.

Ar sanāksmes materiāliem var iepazīties šeit.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666