Publikācija
Publikācijas "Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021" pirmais vāks

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir publicējusi ikgadējo datu krājumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2021”, kas digitālā formātā bez maksas pieejams oficiālās statistikas portālā sadaļā “Publikācijas”.  Gadagrāmata veidota, atlasot svarīgākos CSP datubāzē pieejamos datus, kas papildināti ar datu vizualizācijām tematisko karšu un grafiku veidā.

Jaunas kartes iedzīvotāju, veselības, izglītības un vides sadaļās

Šogad gadagrāmatā publicētas 8 jaunas tematiskās kartes. Veselības sadaļā publicētas kartes par reģistrēto saslimstību ar COVID-19.  Iedzīvotāju sadaļā jaunas kartes par ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvaru, iedzīvotāju reemigrāciju kopš 2010. gada, mājsaimniecību vidējo lielumu un vēlētāju aktivitāti pašvaldību vēlēšanās. Izglītības sadaļā iekļauta karte par iedzīvotāju īpatsvaru ar augstāko izglītību vai doktora grādu režģa šūnās. Vides sadaļā – no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datiem veidotās kartes par gada vidējo gaisa temperatūru un nokrišņu daudzumu pēc 1991.–2020. gada normas.

 

Gada vidējais nokrišņu daudzums (1991.–2020. gada norma)
(mm)

Karte - Gada vidējais nokrišņu daudzums

Nākamgad tematiskās kartes jaunajā administratīvajā sadalījumā

Gadagrāmatā publicētās tematiskās kartes ir veidotas, balstoties uz šī gada sākumā spēkā esošo administratīvo sadalījumu, taču jau nākamgad kartēs būs jaunais administratīvi teritoriālais dalījums, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Jaunā administratīvā dalījuma karte jau ir publicēta gadagrāmatā.

74. gadagrāmata kopš 1921. gada

Izdevumā ir 11 tematiskās sadaļas: iedzīvotāji; darba tirgus; sociālā aizsardzība un veselība;  izglītība, zinātne un kultūra;  ekonomika un finanses; preču ārējā tirdzniecība; uzņēmējdarbība; informācijas tehnoloģijas; nozares; vide un laika apstākļi, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 74. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2020. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Statistikas gadagrāmata latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākā no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.:
67366621, 27880666