Publikācija
Vāka attēls ar grāmatas nosaukumu - Latvijas statistikas gadagrāmata 2023

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir publicējusi ikgadējo datu krājumu “Latvijas statistikas gadagrāmata, 2023”, kas digitālā formātā bez maksas pieejams oficiālās statistikas portālā sadaļā “Publikācijas”.  Gadagrāmata veidota, atlasot svarīgākos CSP datubāzē pieejamos datus, kas papildināti ar datu vizualizācijām tematisko karšu un grafiku veidā.

Gadagrāmatā publicētas četras jaunas tematiskās kartes. Dabas resursu sadaļā publicētas no Valsts meža dienesta datiem veidotās kartes par galvenajiem mežu tipiem, tajos valdošajām sugām un to vecumu. Savukārt ekonomikas un finanšu sadaļā iekļauta jauna karte par iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju administratīvajās teritorijās.

Valdošā suga inventarizētajos mežos; 07.04.2023.

Karte - Valdošā suga inventarizētajos mežos; 07.04.2023.

76. gadagrāmata kopš 1921. gada

Izdevumā ir 11 tematiskās sadaļas: ģeogrāfiskais raksturojums, iedzīvotāji, darba tirgus, sociālā drošība un veselība, izglītība, zinātne un kultūra, ekonomika un finanses, preču ārējā tirdzniecība, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas, nozares, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 76. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2022. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Statistikas gadagrāmata latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākā no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām.

Mediju jautājumi:

Komunikācijas daļa
media [at] csp.gov.lv