Sit, Jānīti, vara bungas
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.

/T.dz./


2854 Jāņiem tēvs ir Jānis.
195 Jāņiem tēvs un vectēvs ir Jānis.
5 Jāņiem tēvs un vectēvs, un vecvectēvs ir Jānis.

Jo īpaši sveicam dzimtas, kas uztur tradīciju nodot Jāņa vārdu mantiniekam!