Ganāmpulka īpašnieki - piena ražotāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
31.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
291-300

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

01.11.2011. MK noteikumi Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

67095057