Ganāmpulka īpašnieki - piena ražotāji

Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
31.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
291-300

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

01.11.2011. MK noteikumi Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

+371 67095057