Latvijā dzīvojošas personas vecumā no 18 - 74 gadiem (izņemot personas kolektīvajās mājsaimniecībās)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DSVA
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
16.08.2021- 10.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
Nav noteikts
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
11500