Lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar augkopību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-LS
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.11.2020 25.09.2020-30.12.2020
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Lauksaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3500

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098