Augstākās izglītības mācību iestādes, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-augstskola, koledža
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
11.10.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
54

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366687