Augstskolas vai koledžas iepriekšējā gada valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums, pašu ieņēmumi un to izlietojums.
Statistikas iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.04.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
53

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

02.05.2006. MK noteikumi Nr. 348 ''Kārtība kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Izglītības un zinātnes ministrija

67716827