Bāriņtiesas
Statistikas iestāde
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Sociālās aizsardzības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
43

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.06.2017. MK noteikumi Nr.352 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

67359128