Bāriņtiesas

Statistikas iestāde
Bērnu aizsardzības centrs
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Sociālās aizsardzības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
43

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.06.2017. MK noteikumi Nr.352 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Bērnu aizsardzības centrs

+371 67359128

Vēsturiskā informācija

Līdz 01.01.2024. iestādes nosaukums bija Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.