Valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas
Statistikas iestāde
Latvijas nacionālā bibliotēka
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Kultūras statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1445

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

30.05.2017. MK noteikumi Nr.291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

67806128