Valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas

Statistikas iestāde
Latvijas nacionālā bibliotēka
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Kultūras statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1420

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

30.05.2017. MK noteikumi Nr.291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

+371 67806128