Fiziskas personas (Latvijā uzņemtie ārvalstu viesi vecumā no 15 gadiem)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
B-1
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.01.2021-31.12.2021
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk