Privātās mājsaimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-EU-SILC (2021)
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2021-16.02.2021 16.03.2021-30.06.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
8000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk