Privātās mājsaimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DSP
Gads
2021
Pārskata periods
Nedēļa
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
11.01.2021 - 09.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
Nepārtraukti
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Nodarbinātības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
29952

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk