Privātās mājsaimniecības un Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir 15-89 gadus veci
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DSA
Gads
2022
Pārskata periods
Nedēļa
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.01.2022 - 08.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
Nepārtraukti
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nodarbinātības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
7488

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366886