Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji)

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
IKT-personas
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
21.01.2019.-05.06.2019.
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Informācijas sabiedrības procesu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
8500

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366664