*dalība pilotprojektā ir brīvprātīga
Personas 15-64 gadu vecumā
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-DSA
Gads
2022
Pārskata periods
situācija intervijas brīdī
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.01.2022 - 08.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
vienreizējs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
5000

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366886