Uzņēmumi, kuri ir valsts vai pašvaldību struktūru finansēti un kontrolēti.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-FAP
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.06.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
147

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098