Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-FAP
Gads
2024
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
30.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 10.02.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
141

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098