Privātās mājsaimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-C
Gads
2022
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2022-01.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Nepārtraukti
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Tūrisma statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
12000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366740