Uzņēmumi, kuru pamatdarbības nozare ir NACE sadaļas B,C,D,E,H,J,K un NACE nodaļas 46, 71, 72, un 73 ar strādājošo skaitu 10 un vairāk
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-inovācijas
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.07.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi 2 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3100

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098