Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa C

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-irkj
Gads
2021
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
14.03.2021 14.10.2021
Datu vākšanas periodiskums
divas reizes gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Konjunktūras apsekojumi
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
800

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098